Rolf Andersson 
Kurirgatan 22 c 
254 53 Helsingborg 
042-21 48 63 
070-694 69 91
Arb. 042-10 54 11 (10) 
E-post: raq@telia.com
 

RödeRolfs sida 1

Norra S-föreningen

 Alternativ till Nya Kullavägen

Sidoor som har ankytning
till mitt arbete

Atlantsegling 
Sommaren 2000 .

Debatt .

EMU-Information .

Socialdemokraterna.
 

Välkomna

Namnet Röde Rolf
fick jag när jag så ut såhär samt för mitt engagemang för de som har det knapert på olika sätt. 
Arbetar nu som skolledare på Nv Skånes folkhögskola. 
 
Sverige är ett rikt land ! 
  Fördelas rikedomen rättvist kan vi:
- Ge trygghet och välfärd åt alla. 
- Upprusta  vård, omsorg och skola.
- Ge arbete åt alla med en lön som går att  leva på. 
- Minska arbetstiden, där sex timmars arbetsdag 
  samt lägre pensionsålder är huvudinriktningen.
- Låta alla få en pension som går att  leva på utan de
  behöver extra försäkringar och bidrag.
- Skapa ett samhälle med bra miljö i ekologisk balans.
- Bejaka folkviljan och Ta Sverige ut ur EU