Folkrörelse 2010
 Munka folkhögskola - DHS - ABF
2012 juni
Kursen är nu avslutad!

Kursresultat Kurstid: VT 2012 01 09 till 06 08
Vi har utbildat 14 elever med totalt 308 deltagarveckor med statsbidrag i fördjupningskursen ”Folkrörelse i tiden”.
Alla deltagarna hade någon form av funktionsnedsättning såsom dyslexi, sociala och mentala hinder samt rörelsenedsättningar.
Tolv av deltagarna har gick vidare till anställningar och två har beretts annan sysselsättning, i
handikappföreningar och frivilligorganisationer.
     

Vidare har detta varit grunden till en fortsatt utveckling tillsammans med Föreningsmedia/Lyftet, Dyslexiförbundet i Helsingborg/Höganäs, RSMH Lyktan i Helsingborg, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt Helsingborgs stad.
 utvecklat ett arbetsmarknadsinriktat projekt som fotsätter de aktiviteter som Munka folkhögskola genom kursen "Folkrörelse - Folkbildning i tiden" initierade.
Omfattningen av denna verksamhet är ca 30 anställda, f.d. långtidsarbetslösa, samt 150 deltagare i rehab och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Kursledare: Rolf Andersson raq@telia.com
Bryggaregatan 7, 252 27 Helsingborg 042-18 76 30 / 0706-94 69 91


Bakgrundsbeskrivning
Folkrörelse - Folkbildning i tiden
(ABF projektet ”Levande demokrati” lade grunden för denna kurs Läs Mer Här)
Många av våra ideella organisationer har en hög medelålder, ledarna är ofta ännu äldre. Det betyder att om inget görs kommer många verksamheter, som är av betydelse för demokratin och jämlikhet, att försvinna. Vi har stora klyfter mellan generationerna i hela samhället.
Det är hög tid att agera för framtiden och då är det viktigt med både bakgrund och historia samt förmågan och nyfikenheten att ta till sig det nya.

Målgrupp och Kursidé
Deltagarna rekryteras bland redan aktiva och passiva föreningsmedlemmar i handikapporganisationer samt genom nyrekrytering av yngre deltagare. Vi arbetar med att utveckla och vitalisera våra nuvarande organisationer, idéer om samt att starta och bygga om upp nya föreningar.

Kursinnehåll
Folkbildning: med inriktning på demokrati, föreningskunskap, media, information, ledarskap och friskvård
IT kommunikation: söka och förmedla kunskap, information, dokumentation samt digital rättvisa.
Svenska: muntlig och skriftlig information, redovisning och retorik.
Ledarskap: demoratiskt ledarskap, att arbeta långsiktigt samt med delmål med målformulering, planering och genomförande. Vidare att lära sig arbeta med positiv konfliktlösning.  
Friskvård och Hälsa: Under denna rubrik tar vi fram en helhets syn på människorna/medlemmarna och föreningen.

Metodik
Arbetsintegrerat lärande: Lära genom att göra. Motivationsskapande aktiviteter i vardagen. Friskvård och personlig utveckling. Personligt anpassad efter vars och ens förutsättningar. Du får pedagogiska stödinsatser utifrån dina individuella behov

Vi arbetar med multimedia
IT/Data - Radio – TV/Video – Foto – Hemsidor – Facebook - Webb/Minitidningar.

Arbetsförlagd utbildning 60% av kurstiden 
      
Ramschema Folkrörelse i tiden 
Måndag 
 9.00-11.00 TFF - Projekt, Läxuppgifter, Uppföljning
11.00-12.00 Hände föregående vecka – Händer i denna vecka
13.00-15.00 Vardagsfilosofi på Bryggargatan (Avsikten är att kommentera politik, litteratur, 
filosofi, aktuella nyhetshändelser m.m. utifrån våra personliga aspekter)
15.00- 18.00 Individuellt/Projekt/Tillval = Förening, Media, Friskvård

Tisdag 
 9.00-10.00 TFF - Projekt, Läxuppgifter, Uppföljning
10.00-12.00 Vardagsfilosofi på IT-Smedjan (Avsikten är att kommentera politik, litteratur, 
filosofi, aktuella nyhetshändelser m.m. utifrån våra personliga aspekter)
13.00-15.00 Media/IT/Basämne med förenings-, samhällsinriktning
15.00- 18.00 Individuellt/Projekt/Tillval = Förening, Media, Friskvård

Onsdag 
 9.00-11.00 TFF - Projekt, Läxuppgifter, Uppföljning
11.00-12.00 Media/IT/Basämne med förenings-, samhällsinriktning
13.00-18.00 Individuellt/Projekt/Tillval = Förening, Media, Friskvård

Torsdag 
 9.00-12.00 TFF - Projekt, Läxuppgifter, Uppföljning
13.00-18.00 Individuellt/Projekt/Tillval = Förening, Media, Friskvård
(14.00-16.00 Föreläsningar på Ringstorpsgården Kurirgatan 1 Helsingborg)

Fredag (Temadag)
 9.00-12.00 (16.00) Tema: Hälsa – Natur – Kultur - Studiebesök
13.00-16.00: Tema: Alt. Individuellt/Projekt/Tillval = Förening, Media, Friskvård
Gänget På Kullen OBOY

 
Rosenhillarna på Fredriksdal

 

Klicka & Se Möteskompendium
Klicka & Se Frågor till Möteskompendium
Klicka & Se Mötestekniskt T
Klicka & Se Projektplanskompendium
Klicka & Se Projektplan visning

Gänget motionerar


Fackeltåg mot våld i HelsingborgrEn dag med Sandra på Munka/IT-Smedjan

Matsvinnet i skolan


Helsingborg SmyckasInstruktionsvideo


 

UPP